Gallery

Så er hele stråtaget på Nørremølle 11 skiftet. Rygningen er lavet af græstørv, der er hentet i marken foran huset.